Lietuvos pulmonologų draugija (LPD) yra ne pelno organizacija, narystės pagrindu vienijanti Lietuvos gydytojus pulmonologus bei kitų specialybių gydytojus. LPD vienija medicinos mokslo, praktikos ir visuomenės jėgas pulmonologijos uždaviniams spręsti; dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse pulmonologijos programose; teikia rekomendacijas praktikos, mokslo ir mokymo įstaigų veiklos gerinimui.

LPD organizuoja kvalifikacijos kėlimo renginius, mokslines praktines konferencijas; užsiima organizacine ir leidybine veikla; tarpininkauja sprendžiant narių profesinius ir socialinius klausimus. Taip pat propaguoja sveikatos ugdymą, stiprinimą ir puoselėjimą; bendrauja su kitomis draugijomis, sąjungomis, asociacijomis bei kitomis Lietuvos ir užsienio visuomeninėmis organizacijomis.


Istorija

Lietuvos Respublikos ftiziatrų ir pulmonologų neeilinis suvažiavimas, įvykęs 1992 m. gruodžio 11 d. Kaune, įkūrė Lietuvos ftiziatrų ir pulmonologų draugiją, perėmusią 1924 m. Kaune įkurtos Lietuvos kovos su džiova draugijos, o taip pat iki suvažiavimo veikusios Respublikinės ftiziatrų draugijos teises ir narystę PSO plaučių ligų draugijoje.

1997 m. vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu Teisingumo ministerijoje įregistruota Lietuvos ftiziatrų ir pulmonologų draugija.

2004 m. lapkričio 16 d. Lietuvos ftiziatrų ir pulmonologų draugija įregistruota juridinių asmenų registre ir jai suteiktas paramos gavėjo statusas.

2006 m. pakeistas draugijos pavadinimas į Lietuvos pulmonologų draugiją.

Lietuvos pulmonologų draugijos buveinė (adresas): Vilnius, Santariškių g. 2.