Naujausi tuberkuliozės epidemiologiniai duomenys

2020 m. atlikta tuberkuliozės atvejų stebėsena lyginant su 2019 m. leidžia teigti epidemiologinės situacijos pagerėjimą. Tačiau tai galima susieti su COVID-19 infekcija, nes sveikatos paslaugų prieinamumas šeimos gydytojų buvo ilgą laiką neteikiamos (ilgiau nei 4 mėnesius). Todėl tikėtina, COVID-19 pandemija paveikė savalaike TB atvejo diagnostiką. Paskutiniu metu  (2020 m. pabaiga  ir 2021 m. pradžia) išaiškinamos vis sunkesnės tuberkuliozės formos, todėl galima prognozuoti TB atvejų augimo  šuolius kitais metais. Neatmetamas skurdo lygio augimas, blogėjantys gydymo rezultatai, pablogina kai kuriuos veiksnius, įtakojančius tuberkuliozės plitimą, ypač netinkama mityba ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ribojimas. STOP TB partnerystės tyrimas numatė, kad COVID-19 pandemija gali sukelti TB atvejų šuolius  2021–2025 m. padidinti tuberkuliozės atvejų skaičių. 

Džiugina tuberkuliozės gydymo rezultatai grafikuose. 2018 m. pasiektas 85 proc. sėkmingas gydymas (atitinka PSO rekomendacijas). Tai sietina su tiesiogiai stebimo gydymo įgyvendinimu ambulatoriniame gydymo etape.  2018 m. daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės sėkmingas gydymas siekia 60 proc.. Tai įtakojo naujų vaistų skirimas (Bedakvilinas, Delamanidas irk t.) bei  tiesiogiai stebimo gydymo įgyvendinimas ambulatoriniame etape. 

Edita Davidavičienė
Tuberkuliozės registro duomenys, 2020 m.